راهنمای عضویت:

راهنمای عضویت: عضویت در آموزشگاه علمی برگزیدگان سرآمد ابتدا از طریق مراجعه به قسمت ثبت نام ادمین و طی مراحل مختلف تا گرفتن لینک ارجاع شخصی برای اقشار مختلف مخاطبان سایت است. لازم به ذکر است طی این مرحله برای تمامی گروه ها و افراد مخاطب آموزشگاه علمی برگزیدگان سرآمد ضروری است. شایان ذکر است هر کدام از مخاطبان و گروه های هدف باید در قسمت تعیین شده ثبت نام نمایند. بخشی هم مخصوص ثبت نام معلمان محترم در نظر گرفته شده است که به منظور اخذ اطلاعات لازم برای همکاری در زمینه تدریس است.