کاربرگرامی برای ثبت نام معلمان ابتدا در سایت مرکز برگزیدگان سرآمد ثبت نام کنید یا وارد شوید، به آدرس این لینک وارد شوید: https://bargozyde.com/my-account/