راهنمای ثبت نام معلمان در مرکز آموزشی برگزیدگان سرآمد

به توجه به فیلم راهنمای بالا فرم زیر را کامل کنید.

کاربرگرامی برای ثبت نام معلمان ابتدا در سایت مرکز برگزیدگان سرآمد ثبت نام کنید یا وارد شوید، به آدرس این لینک وارد شوید: https://bargozyde.com/my-account/