راهنمای دانش آموزان:

راهنمای دانش آموزان: دانش آموزان عزیز هم توجه داشته باشند که خدمات آموزشی ارایه شده به آنها در قالب موارد زیر است:

الف: خدمات عمومی علمی و آموزشی

  • بهره مندی از خدمات تدریس خصوصی حضوری در محل مرکز آموزشی تعیین شده (مرکز معین) منطقه بومی
  • بهره مندی از خدمات تدریس خصوصی مجازی در سایت آموزشگاه علمی برگزیدگان سرآمد به وسیله معلمان سراسر کشور
  • بهره مندی از خدمات امکان انتخاب تدریس خصوصی مجازی از بین بهترین معلمان کل کشور با توجه به مولفه های مختلف ازجمله حداکثر امتیاز آنها در سطح منطقه-ناحیه، استان و کشور
  • بهره مندی از خدمات دوره های آموزشی مجازی متنوع در سایت آموزشگاه علمی برگزیدگان سرآمد
  • بهره مندی از خدمات استفاده و خرید انواع فایل ها و محتواهای مختلف و متنوع در تمامی دروس مقطع ابتدایی تا دیپلم
  • بهره مندی از خدمات استفاده از انواع آزمون های حضوری در محل مرکز معین منطقه – ناحیه بومی
  • بهره مندی از خدمات استفاده از انواع آزمون های مجازی

ب: خدمات تخصصی استعدادیابی در حوزه های ساختاری(مقاطع مهد کودک، پیش دبستان یک و دو)  و کارکردی (مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم)