درآمد زایی برای دبیران:

درآمد زایی برای دبیران: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، سطوح درآمد زایی برای دبیران همکاری کننده با آموزشگاه علمی برگزیدگان سرآمد به شرح زیر است:

الف: همکاری در ارایه خدمات عمومی علمی و آموزشی

  • تبلیغات و جذب مخاطب در فضای مجازی
  • ادمین کلاس های مجازی و نظارت بر کیفیت آموزشی و ارایه گزارش
  • تولید محتوای مجازی و ارایه در سایت آموزشگاه
  • تدریس و آموزش در دوره های خصوصی حضوری
  • تدریس و آموزش در دوره های خصوصی مجازی
  • تدریس و آموزش در دوره های مجازی گروهی

ب: همکاری در حوزه های تخصصی استعدادیابی در زمینه های ساختاری (مقاطع مهد کودک، پیش دبستان یک و دو)  و کارکردی (مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم)