درآمد زایی برای مدیران مدارس غیرانتفاعی:

با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، درآمد زایی برای مدیران موسسه ها و مدارس غیر انتفاعی به طرق زیر خواهد بود:

الف: ارایه خدمات عمومی علمی و آموزشی

  • برخورداری از تعرفه تدریس خصوصی همکاران آموزشی در مرکز
  • برخورداری از تعرفه تدریس مجازی همکاران آموزشی تحت سرپرستی
  • برخورداری از تعرفه فروش فایل و محتوای آموزشی ایجاد شده توسط همکاران آموزشی تحت سرپرستی
  • برخورداری از تعرفه ثبت نام متقاضیان در زمینه دوره های مجازی با توجه به لینک ارجاع شخص مدیر و افراد زیر مجموعه
  • برخورداری از تعرفه برگزاری آزمون های حضوری مختلف در محل موسسه و مرکز آموزشی غیر انتفاعی

ب: ارایه خدمات تخصصی استعدادیابی در زمینه های ساختاری (مقاطع مهد کودک، پیش دبستان یک و دو) و کارکردی (مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم)