آشنایی با آموزشگاه علمی برگزیدگان سرآمد:

  • مرکز آموزشی برگزیدگان سرآمد با شعار عدالت و نصیب آموزشی برای فرزندان ایران زمین ، به صورت کاملا پیشرفته در همه زمینه های آموزشی به کار خود ادامه میدهد و با استفاده از ابزار های هوشمند آموزشی خدمات خود را اراِئه می کند، علاوه بر این در مجموعه آموزشی ما بخشی وجود دارد به عنوان (حامیان مالی و معنوی) که به کمک انجمن ها و موسسات هنرمندان، جمع های اقتصادی و غیره برای جذب خیرین در راستای ارایه خدمات اموزشی به اقشار مستضعف و بازمانده از تحصیل در حاشیه شهرها و روستای محروم کشور فعالیت میکند و به ثبت نام افراد خیر در قالب اقشار مختلف جامعه می پردازد.
  • مدیرعامل مجموعه آموزشی برگزیدگان سرآمد از اساتید برجسته عضو هیت علمی دانشگاه با سابقه کار بالا و متخصص در این زمینه  دکتر احمد فتح الهی می باشد.

مدیریت آموزشگاه:

  • مدیریت آموزشگاه: آموزشگاه علمی برگزیدگان سرآمد توسط دکتر احمد فتح الهی کوچه پایه گذاری و تاسیس شده است. فلسفه تاسیس این آموزشگاه تحقیقی است که احمد فتح الهی کوچه به عنوان عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور در رابطه با موضوع استعدادیابی کودکان و نوجوانان در طول ده سال به انجام رسانده و ماحصل آن تدوین الگوی مفهومی استعدادیابی کودکان و نوجوانان ایرانی با توجه به رویکرد ساختارگرایی و کارکردی گرایی شده است. در نهایت دستورالعمل عملیاتی و کاربردی هم برای اجرای الگوی مورد نظر ارایه شده است و در راستای اعتبار بخشی جامعه نخبگانی کشور در دفتر استعدادهای درخشان با حضور معاونت محترم وزارت آموزش و پرورش و دفتر مستعدان بنیاد نخبگان به سمع و نظر کارشناسان مربوطه رسیده و مورد تائید آنها قرار گرفته است. مبانی نظری این مدل در قالب ده جلد کتاب در حال تدوین و تالیف است که ان شااله بعد از انجام امور مرتبط با ویرایش علمی و ادبی، به چاپ رسیده و به جامعه علمی کشور در نسخه های فارسی و لاتین عرضه خواهد شد. در طراحی قالب کلی ساختار سایت آموزشگاه برگزیدگان سرآمد هم سعی شده است که حتی الامکان از یک طرف تقاضای جامعه هدف در ارایه آموزشهای عرف مدرسه ای لحاظ شود و از طرف دیگر کارکردهای مورد نظر در رابطه با استعدادیابی کودکان و نوجوانان تحقق یابد … و من اله توفیق

شعار آموزشگاه:

  • شعار آموزشگاه: شعار آموزشگاه علمی برگزیدگان سرآمد عدالت و نصیب آموزشی برای فرزندان ایران زمین است.

اهداف آموزشگاه:

  • اهداف آموزشگاه: اهداف آموزشگاه علمی برگزیدگان سرآمد با توجه به شعار آموزشگاه تحقق حداکثری ابعاد تعلیم و تربیت برای فرزندان ایران زمین و متحقق کردن زمینه و بستر برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنها است.

دریافت مجوز نشر دجیتال از وزارت ارشاد

سال 1394

عضویت در انجمن صنفی رایانه ای استان تهران

سال 1396

نامزد برترین سایت آموزشی در جشنواره وب و موبایل

سال 1399

ماموریت آموزشگاه:

ماموریت آموزشگاه: با توجه به شعار و اهداف آموزشگاه علمی برگزیدگان سرآمد، ماموریت های این آموزشگاه دربرگیرنده طراحی و توسعه دوره ها و کلاس های آموزشی برای دانش آموزان و اقشار مختلف جامعه هدف به منظور تحقق استعدادهای آنها، لزوم ایجاد شعب و مراکز معین در اقصا نقاط کشور، کادر سازی علمی و اجرایی برای متحقق کردن اهداف، تهیه زیر ساخت و بستر نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای طراحی و توسعه دوره های آموزشی ترکیبی (حضوری-مجازی)، اتخاذ تمهیدات لازم برای برانگیختگی و مشارکت و همکاری ذینفعان مختلف در راستای تحقق اهداف و آرمان های مجموعه است.